Matematik undervisning reflektioner efter Sett2016

Dag 1 av 2 på SETT-mässan 2016 för min del är avslutad, det finns mycket att reflektera omkring men det jag har starkast i mitt minne just nu är Daniel Barker som jag lyssnade på under eftermiddagen.

Han pratade i grunden om läromedel kontra lärarmedel, där läromedel är något som eleverna använder och lärarmedel är något som stöttar läraren i dennes undervisning och lärandet. Ett bra digitalt läromedel stöttar ofta eleven genom att ge feedback och hjälpa eleven i dennes lärande. Men som Barker påpekar så visar mycket av den senaste forskningen att det  är läraren som person och dennes relation till eleverna som är den enskilt viktigaste delen för lärandet.

En annan forskning som fokuserar på lärande och då specifikt i matematik, av Philip Treisman, handlar om att de elever som lyckas med matematik är de som vågar prata om matematik, diskutera lösningar och även fråga och berätta om när de inte förstår. Medan de elever som misslyckas anser att matematik ska lösas på egen hand och att man ”skäms” för eller inte vill diskutera det man inte förstår. Det leder istället till en känsla av att jag kan inte matematik.

Kort och gott prata om dina lösningar i matematik och framförallt prata om det du inte förstår. Hur kan vi då överföra detta till eleverna? Hur ska vi arbeta för att eleverna i klassrummet ska vilja och våga diskutera för att lära?! Barker visar på en modell EPA eller Peer instruction där eleverna får tänka själva, svara på frågan. I nästa steg får eleverna diskutera sin lösningar i par och förklara för varandra, har man i paret liknande lösningar får de i uppgift att hitta en annan lösning istället. Efter detta får eleverna svara på frågan igen och sen får utvalda (lottade) elever berätta om hur de tänkt och klassen diskuterar tillsammans.

För mig hänger detta ihop med det jag skriver i tidigare inlägg om öppna frågor, det jag i grunden vill och önskar är att min planering av lektionerna leder till fler diskussioner som ökar elevernas förståelse för begrepp och olika lösningar inom matematiken.

Barker påpekar även att olika förmågor kräver olika arbetssätt och därför måste jag som lärare planera undervisningen så de utvecklar de olika förmågorna eleverna ska lära inom matematiken.

Ett läromedel eller kanske hellre ett lärarmedel ska därför stötta mig som lärare och visa på vad hur och varför jag ska undervisa om något och i nästa steg ge mig förslag på uppgifter eller aktiviter som jag kan använda för att utveckla just den förmågan. Ett lärarmedel ska baseras på aktuell forskning och ge mig som lärare stöd i att leda undervisningen för mina elever på ett utvecklande sätt i enlighet med vad forskningen säger är den mest gynnsamma vägen.

Annonser

One thought on “Matematik undervisning reflektioner efter Sett2016”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s