Kategoriarkiv: Jante

MIK-öppna frågor

Sist på vår förmiddag av #MIKÖST lyssnade vi på Maritn Fernström. det är bara att erkänna, jag var nog ganska för att inte säga väldigt okritisk. Karln hade rosa text i sin presentation, pratade om ÖPPNA FRÅGOR och Viktigt på riktigt, Ja Sara var såld direkt, han kunde nog ha sagt lite vad som, jag hade älskat det oavsett.

Men för att försöka sammanfatta det han berättade om, uppgifter ska vara rika, de ska ta lång tid så att eleverna hinner förstå vad de inte förstår och vad ska fråga och undra om. Det ska vara färre uppgifter till eleverna men med Mer innehåll, riktigt innehåll. Vi lärare måste se eleverna som kompetenta, de ska få möjlighet att förstå kontext och sammanhang. Jobbar vi med debatt, ska eleverna få möjlighet att bli debattörer inte bara leka eller pröva, utan vara riktiga debattörer. De eleverna som har lätt för sig måste vi utmana i att göra bättre, gräva djupare. Eleverna ska lära sig att se varandra som resurser och göra saker för varandra och en riktig publik. Arbeten ska publiceras så att andra tar del av dem. Martin påpekar att hans instruktionsfilmer om matematik har betydligt färre visningar än de eleverna själva har gjort. Viktigt att ta med sig är att bedömning, utveckling och bearbetning ska ha skett innan vi publicerar och delar.

Vi har nosat på detta jag, mina ämneskollegor och arbetslag, men nu får vi sätta fart planera mera långa uppgifter som är rika, öppna och låta eleverna skapa för den riktiga publiken. Fler debatter, ma-filmer, mer öppna frågor och annat spännande är att vänta 🙂

Några länkar från det Martin skapat och delat med oss alla

Mattenauterna

Kunskapshubben

 

Annonser

Hur ska vi hitta fram…

Hur ska vi hitta fram? I skolan pratar vi om att kasta ut Jante, att våga och vilja dela med sig av det vi tycker att vi själva och våra kollegor gör bra. Men det är svårt, det är svårt att tro på det man gjort, svårt att tro att någon vill ta del av det och faktiskt vill använda det. Men genom att dela såväl väldigt goda som ibland mindre goda exempel stöttar vi varandra och utvecklas. Att vilja glädjas med varandra och ge stöd när det känns tungt. Jag tror att om vi delar med varandra och använder alla exempel för att utvecklas kommer vi tillsammans skapa en bättre skola för alla. Vi delar på arbetet och utvecklar arbetssätt och lärande tillsammans. 1+1 blir väl 3?

Tänker att det är likadant med eleverna, de behöver stärkas för att våga stå upp och lyfta sina egna styrkor och förmågor. Skolan måste arbeta för att hitta varje elevs sätt och varje elevs styrkor. Eleverna måste våga dela med varandra och tillsammans utvärdera, reflektera förändra och förbättra. Jag tror eleverna i vissa lägen kommit längre här än vi vuxna, men ibland smyger det sig på dem, de vill inte att andra ska ta del av feedback de fått och de vågar inte visa upp. Skolan behöver tidigt bli bättre på att diskutera med barn och ungdomar om olikheter och då med fokus på det var och en är duktig på….

Kanske kan det arbetet leda till att vi i vuxenvärlden vågar stå upp för det vi tycker att vi gör bra, för våra prioriteringar och kunna förklara varför vi resonerar som vi gör utan att det uppfattas som att man trycker ned någon annan. Vi måste lära oss att berömma oss själva och inte uppfatta omvärlden som ett hot.

Ett citat på vägen ”om du kan tolka något på två olika sätt, tolka det alltid ur den positiva synvinkeln för det är mest troligt menat så”

Teachmeet norrköping.. att vinna tid

Igår var det Norrköpings första Teachmeet ett 50 tal åhörare och 12 inlägg. Pousettovis inledde lämpligt med att prata om att det är pedagogiken inte tekniken som är viktig och avslutade sitt inlägg med att spela Emil Janssons rapp. Inläggen fortsatte med ett intressant inslag om dokumentation och Ipads i förskolan, Fröken Sara pratade om det flippade klassrummet, Micke P pratade om smartboard och att förbereda presentationer. Det handlade om inspelad  återkoppling till eleverna och att arbeta med det som är viktigt på riktigt eleverna ska få chansen att presentera sitt arbete för en riktig pubik. Vår rektor Marika pratade om fördelen med att använda och finnas på socialmedier i skolan. Vi fick se film på elever som får utveckla sitt lärande med hjälp av Ipads.

Reflektionen jag tar med mig är, det handlar mycket om att frigöra
tid till arbetet med det som är viktigt, att träna att använda kunskaper, reflektera och analysera. Att flippa klassrummet, spela in återkoppling, göra presentationer till Smartboarden, allt detta frigör tid i klassrummet som läraren istället kan använda till att undervisa och vara delaktig i lärandet och närvarande med eleverna. De digitala verktygen underlättar för eleverna att själva att ta del av information och öva rutinuppgifter.

Det finns exempelvis program och nätsidor i mitt ämne Matematik där eleverna kan öva rutinuppgifter och de får direkt återkoppling på hur det går, vilket gör det lättare för eleverna att använda dem på egen hand och lektionerna kan bland annat användas mer till diskussion, jämföra olika lösningars för och nackdelar, lösa problem och diskutera begrepp.

Den digitala tekniken påverkar möjligheten att att kunna få feedback och kunna se sitt eget lärande samt att visa upp det för andra och dela, vare sig det handlar om föräldrar eller andra i samhället. Eleven kan få respons och med responsen från lärare och kamrater bearbeta det den gjort för att förbättra och utveckla. Föräldrar har möjlighet att få insyn och se vad småbarn gör på förskolan, barnen själva kan repetera vad som hände förra gången med hjälp av en film. De äldre ungdomarna kan visa sitt lärande genom en film eller använder en flippfilm för att repetera så många gånger han/hon önskar ta del av en ”genomgång”.

Såg en reflektion i twitter flödet: ”är allt gammalt dåligt”, nej, det är klart det finns massor av ”gammalt” som gjorts väldigt bra, otroliga bra och genomtänkta saker som självklart ska användas igen. Lyssnade på Attila Szabo vid ett tillfälle, han berättade att han gjort återbesök hos sin gamla lärare i Polen, läraren blev glad när han kom men bad honom vänta. När läraren kom frågade Attila vad gör du, planerar? Kan du inte använda gamla planeringar? Jo sa läraren men de måste anpassas och justeras efter varje grupp jag möter.

Jag tänker att precis som vi förr använde det gamla, men modifierade det för att passa den nya gruppen elever vi skulle möta, kan vi väl fortsätta med det och kanske koppla på någon av alla de möjligheter som de digitala verktygen ger… för att vinna mer tid med eleverna, låta dem känna att det är på riktigt och att det berör deras verklighet?

Guld eller sandkorn

Att leta Guldkorn, att fokusera på det som är positivt och de som eleverna kan tror jag är något som många pedagoger arbetar efter. Vi lyfter det eleverna gör bra och försöker få dem att se allt de faktiskt kan istället för att leta fel och förtydliga dessa. Att leta efter sandkornen blir så trist och leder till att eleverna tappar tron på sig själva.

Men hur är det kollegor emellan och framförallt i skoldebatt och från myndigheter? I sociala medier diskuteras det mycket nu att släppa Jante och lyfta alla goda exempel. Jag tror vi på min skola kommit en bit på väg, vi har haft lärsamtal där vi diskuterat Jante och hur vi lyfter varandra, vi praktiserar det i stor utsträckning, men vi behöver påminna oss om det och inte falla tillbaka i att leta fel eller påpeka detaljer istället för att se helheter och berömma goda försök och ansatser.

Hur ser det ut med våra myndigheter, det här är fel, det här är era svagheter, det pekas på brister och vad vi inte kan eller inte gör. Jag menar inte att vi inte ska få kritik men för att orka lyssna på kritik och kunna ta den till sig och bearbeta på ett bra sätt tror jag att det är lika viktigt att vi får beröm för det vi faktiskt gör bra. Det är minst lika viktigt att inte tappa bort sina bra sidor i förändringsarbetet. Vad är det som är våra styrkor vare sig det handlar om enskilda pedagoger, arbetslag eller skolor. Styrkorna behöver vårdas, få gro och utvecklas även de….

Det är dax att skolmyndigheterna även de tar fram och visar på goda exempel och beskriver vad vi lärare och skolor i Sverige faktiskt är bra på. Vi behöver det för att inte tappa bort styrkorna på vägen i förändringen… och för att orka fortsätta utvecklas och förändra…