Kategoriarkiv: Prov

Våga släppa…ett lyckat exempel

Vi (jag och mina två No-kollegor och våra ca 120 elever) är just nu mitt uppe i att avsluta en kurs i Ekologi. Egentligen skulle jag inte skriva detta förrän vi sitter och läser-kollar-lyssnar på det eleverna gjort. Men jag har haft en känsla av det kommer bli bra och den känslan har förstärkts under denna vecka när eleverna börjat arbeta med sina slutuppgifter…..

Kursen har bestått av föreläsningar, filmer och lite arbete runt att lära sig begrepp inom ekologin vi har även gjort exkursion där eleverna fått undersöka ett ekosystem i vår närhet, vi delade dem i grupper och grupperna undersökte olika delar i ”skogen”, skog, äng och damm. Grupperna fick sammanställa näringsvävar och näringskejdjor i sitt undersökta ekosystem.. detta redovisades sen i tvärgrupper… tvärgruppen resonerade om hur de tre systemen hängde ihop.

Nu i slut uppgiften ska eleverna beskriva ett valt ekosystem, de tar reda på vilka organismer som lever där och sorterar in dem i näringsvävar och näringskedjor. De ska sedan fundera, ta reda på fakta om vilka hot som finns mot deras valda ekosystem och analysera vad de hoten får för konsekvenser för ekosystemen, kretsloppen och balansen…

Eleverna i fullgång och arbetar, de har valt individuella redovisningsformer, text och bilddokument, keynote, film, muntlig presentation…. De söker fakta, skriver, tolkar, funderar söker mer fakta frågar varandra, funderar lite mer, ritar, fotar, använder olika program i datorer, telefoner, på nätet för att på bästa sätt kunna presentera…. Det som känns härligt är att det finns ingen press, inga förbud (mer än plagiat då) och det leder till intressanta diskussioner analysförmågan lyser klart hos många och de får tillfälle att utnyttja den, hur lätt hade det varit vid ett traditionellt prov? De som behärskar alla ekologi orden har lättare att forma sina texter.. den som inte har dem helt klart för sig får jobba lite extra denna vecka.

Om vi ska få fram, låta eleverna utveckla och kunna bedöma och betygssätta alla förmågor tror jag att det är oundvikligt att våga släppa taget om ”proven”. Den digitala tekniken underlättar betydligt för att vidga uppgiften och inte styra eleverna med utvalda faktatexter. Här till kommer att det ger intressanta ämnesövergripande diskussioner om  exempelvis klimatzoner och annat när olika fakta texter analyseras och tolkas.

Att lägga lite extra tid till att få den röda tråden genom hela planeringen, en bra slutuppgift och att fokusera på vad som ska bedömas från start av kursen har bidragit till vad det verkar det lyckade resultatet samt att inte begränsa eleverna i vilka verktyg de får använda utan låta dem styra detta fritt. Tillsammans blir vi klokare det gäller såväl elevsamarbete, kollegiesamarbete och elevlärarsamarbete. Tack till mina kloka kollegor!!!

Annonser

Prov-kunskapsutvärdering

Har tyckt att det känts svårt det där med att göra vettiga kunskapsutvärderingar i matte för eleverna, svårt att komma ifrån proven med rätt svar och uppstaplade uppgifter. Riktigt nöjd med det vi jobbat fram i denna kursen. Vi har jobbat med Geometri, vilket är ett tacksamt ämne att förändra matte undervisningen till det bättre. Eleverna fick i uppdrag att gå hem och mäta i sina rum, samt hitta 3 olika geometriska figurer de skulle kunna rita skalenligt när de väl kom till skolan. De visste hur provet såg ut och de kunde förbereda sig.

Väl i klassrummet hade eleverna med sig en skiss eller anteckningar, de kunde använda sig av formelblad, googeltranslate och en ev miniräknare på datorn och sedan jobbade alla med sina ritningar och skapade egna uppgifter. Vi hade även före provet pratat lite om hur de kunde tänka för att uppgifterna skulle göra att de visade kunskapskrav mot exempelvis C eller A nivå. Jag kunde under provet gå runt och ge dem tips och det var inga frågor de kunde Googla eller kolla på ”grannen”. Kändes riktigt bra och de jag har hunnit läsa och bedöma har sett riktigt bra ut, fler som visar att de har kunskaper speciellt på E nivå