Kategoriarkiv: TänkOm

Det fungerar. . .

För några veckor sedan var jag på en Workshop med Peter Ellwe som handlade om att ställa rätt frågor i matematiken. Det handlade om att vi skulle ”skala” bort information och låta eleverna bli delaktiga i att forma problemen och sedan arbeta med lösningar. Ellwe förespråkade så öppna frågor som möjligt helst ingen text alls, idag blev det ett steg mot det men jag tänker att eleverna även de behöver tränas in i nya sätt att närma sig matematikämnet (förmodligen de andra ämnena med). Vi arbetar nu med procent och statistik, dagens uppgift formulerade vi så här:

Öppen fråga om procent
Öppen fråga om procent

Eleverna fick två och två resonera tillsammans om hur de skulle lösa uppgiften och sedan skriva ned anteckningar om hur de tänkt och motivera. Den första givna frågan var, men vi vet inte vad den kostar, nej inte jag heller blev svaret. När det kändes som de började ha formulerat svar, gick ordet runt i klassen och de fick berätta sina tankar och hur de tänkt. Lite varierande förslag kom fram och alla hade en motivering till ”sin” lösning. Efter diskuterade vi om förmågor, vad var en rimlig uppskattning, hur angrep de problemet och liknande. Det som slog mig var att precis som Ellwe pratade om i sin workshop, att detta kan lyfta svaga elever och vi får syn på att de är starka och besitter förmågor i matematiken som inte kommer fram annars.

Här var det 3 av mina elever som har ganska svårt med vanlig procedurräkning som briljerade i sina tankar och resonemang på den här uppgiften… de hade hittat lösningen att det berodde på vad tröjan kostade och hade några förslag på när det första alternativet var billigast och när det andra alternativet var det.Jag pratade med en av dem efteråt och hon kände att hon fått en boost med lite stärkt självkänsla av känslan att kunna.

Peter Ellwes sida

 www.ellwe.se

En film av Dan Meyer som är den som Ellwe bland annat refererar till

https://www.youtube.com/watch?v=BlvKWEvKSi8

TänkOm -Spelifierat lärande

… eftermiddagen ägnades åt Workshop med Peter Ellwe om spelifierat lärande, jag lyssnade på Peter förra onsdagen och hade höga förväntningar, detta var lika bra. …. blev att tänka om, lätt att hamna i att tänka att det handlar om onlinespel och att vi absolut ska spela dem i skolan. Men att det kan handla om vanliga enkla brädspel och att vi pedagoger får fundera vad det är vi vill träna för förmåga och hur vi ska använda spelet för att träna just den. En annan intressant aspekt är att fundera över om vi kan utnyttja elevernas spelintresse till att få dem att exempelvis recensera ett spel istället för en bok, eller om de har specialintressen som fotboll kan vi utnyttja information om fotboll för att göra dem motiverade till lärande….Ytterligare en sida kan vara att låta eleverna hålla workshop för lärare och andra elever om det de är duktiga på och bedöma de förmågor de visar eller helt enkelt låta dem vara duktiga och bygga självförtroende och lära sig lita på sin egen förmåga

Bilden visar olika kategorier och spel med några kommentarer hur de skulle kunna användas i undervisningen och inom vilket ämne

Skärmavbild 2013-03-25 kl. 15.31.45

TänkOm-Bloggen i undervisningen

Idag har vi haft en givande studiedag tillsammans med Djäkneparksskolan och några från Borgsmoskolan efter en gemensam inledning skulle förmiddagen ägnas åt att Workshopa om Bloggen i undervisningen ledd av Anki Demred.

Jag gillade verkligen Ankis diskussioner om syfte och mål med bloggen, vad vill vi, visa upp eller skapa en integration med andra, att kunna få respons och verklig respons på det vi bloggar om. Lite tankeväckande om vilka bloggverktyg vi väljer att använda och att kanske lägga lite tid på att hitta en enkel och bra webbadress till sin blogg.

Varför blogga??

Viktigt på riktigt
Synliggöra utveckling
Föräldrainsyn
Portfolio
Internetkunskap
Ditt syfte

Det blev även lite spännande sidodiskussioner om socialamedier i undervisningen och att göra annoteringar på YouTube (att kunna kommentera direkt i eleverna filmklipp och ge dem respons). Vi behöver befinna oss där eleverna är och arbeta tillsammans med dem i de olika webb 2.0 verktyg som finns.

När får eleverna känna flow och att vara riktigt engagerade… det kan vi direkt överföra på eftermiddagens workshop.