Kategoriarkiv: TeachMeet

Social medier i livet och i skolan

Läste häromdagen ett tänkvärt och välskrivet (beskrivet) inlägg av Sara Mörtsell . Där hon berättar om hur hon och hennes SvA elever arbetar i skolan med hjälp av Facebook och hur hon enkelt kan följa upp det en annan lärare gjort med gruppen.

Jag har funderat lite över vårt eget arbete med Facebook på vår skola, förra hösten skapade vi FB-grupper i våra dåvarande 9:or, de använde grupperna väl, delade med varandra, frågade om tester uppgifter och de hjälptes åt. Tänker att det är så grupperna ska fungera, eleverna, föräldrarna och lärarna hjälpsåt att hjälpa varandra. Vi kan påminna om information och speciella aktiviteter. En fråga som kommer upp då och då är ”de som inte har FB då”. Informationen går hem via papper eller mail som förut, detta blir en extra källa där det ofta finns att plocka fram eller fråga en kompis. Blir en lärare sjuk kommer information här snabbt… förut fanns inte den kanalen, möjligen någon telefonkedja.

Skolan har även en övergripande FaceBook sida där vi delar vad som händer i skolan. Sidan har två syften dels att sprida information till elever, föräldrar och utomstående, men även att ge eleverna möjlighet att ta del av det som händer i andra arbetslag på skolan, att skapa en vi känsla.

Det är även att finnas på socialamedier och möta ungdomarna där. Väldigt få inlägg har vi behövt ta bort, däremot kan det vara en viktig diskussion om vad som är lämpligt att diskutera i en grupp och vad som är bättre att ta öga mot öga. Det är viktigt att faktiskt ta diskussionen om hur man skriver i sociala medier, det är här de uttrycker många av sina åsikter.

En reflektion från min privata FB, häromdagen dök det upp en video i en grupp, Videon visade en del oönskade saker som en person gjort. Videon var ett antal år gammal och en kort sekvens, frågan är ju vad som föregått händelsen, vad hade personen för syfte med det den gjorde och att det dessutom fanns många som tittade på händelsen och inte reagerade, är en FB-grupp rätt forum att publicera detta utan att personen som pekas ut får chansen att delta i diskussionen som genast blossar upp. Jag tänker att det är viktigt att vi har diskussioner med våra ungdomar om konsekvenser av det vi säger och skriver oavsett om det handlar om olika nätforum eller öga mot öga. Det handlar om att använda nätet och alla möjligheter på rätt sätt, lika viktigt som att vara schysst öga mot öga.

Vår Rektor pratade i veckan på TeachMeet Norrköping om Sociala medier =IRL, väldigt sant sociala medier är verkliga livet speciellt för våra ungdomar och där behöver vi vuxna finnas. Kan skolan och lärare dessutom vinna saker, hitta lärande och sprida information genom den är det kanon.

I våra klassgrupper och på skolan sida finns lärare, elever, rektorer och föräldrar, vi kan mötas på samma arena.

Teachmeet norrköping.. att vinna tid

Igår var det Norrköpings första Teachmeet ett 50 tal åhörare och 12 inlägg. Pousettovis inledde lämpligt med att prata om att det är pedagogiken inte tekniken som är viktig och avslutade sitt inlägg med att spela Emil Janssons rapp. Inläggen fortsatte med ett intressant inslag om dokumentation och Ipads i förskolan, Fröken Sara pratade om det flippade klassrummet, Micke P pratade om smartboard och att förbereda presentationer. Det handlade om inspelad  återkoppling till eleverna och att arbeta med det som är viktigt på riktigt eleverna ska få chansen att presentera sitt arbete för en riktig pubik. Vår rektor Marika pratade om fördelen med att använda och finnas på socialmedier i skolan. Vi fick se film på elever som får utveckla sitt lärande med hjälp av Ipads.

Reflektionen jag tar med mig är, det handlar mycket om att frigöra
tid till arbetet med det som är viktigt, att träna att använda kunskaper, reflektera och analysera. Att flippa klassrummet, spela in återkoppling, göra presentationer till Smartboarden, allt detta frigör tid i klassrummet som läraren istället kan använda till att undervisa och vara delaktig i lärandet och närvarande med eleverna. De digitala verktygen underlättar för eleverna att själva att ta del av information och öva rutinuppgifter.

Det finns exempelvis program och nätsidor i mitt ämne Matematik där eleverna kan öva rutinuppgifter och de får direkt återkoppling på hur det går, vilket gör det lättare för eleverna att använda dem på egen hand och lektionerna kan bland annat användas mer till diskussion, jämföra olika lösningars för och nackdelar, lösa problem och diskutera begrepp.

Den digitala tekniken påverkar möjligheten att att kunna få feedback och kunna se sitt eget lärande samt att visa upp det för andra och dela, vare sig det handlar om föräldrar eller andra i samhället. Eleven kan få respons och med responsen från lärare och kamrater bearbeta det den gjort för att förbättra och utveckla. Föräldrar har möjlighet att få insyn och se vad småbarn gör på förskolan, barnen själva kan repetera vad som hände förra gången med hjälp av en film. De äldre ungdomarna kan visa sitt lärande genom en film eller använder en flippfilm för att repetera så många gånger han/hon önskar ta del av en ”genomgång”.

Såg en reflektion i twitter flödet: ”är allt gammalt dåligt”, nej, det är klart det finns massor av ”gammalt” som gjorts väldigt bra, otroliga bra och genomtänkta saker som självklart ska användas igen. Lyssnade på Attila Szabo vid ett tillfälle, han berättade att han gjort återbesök hos sin gamla lärare i Polen, läraren blev glad när han kom men bad honom vänta. När läraren kom frågade Attila vad gör du, planerar? Kan du inte använda gamla planeringar? Jo sa läraren men de måste anpassas och justeras efter varje grupp jag möter.

Jag tänker att precis som vi förr använde det gamla, men modifierade det för att passa den nya gruppen elever vi skulle möta, kan vi väl fortsätta med det och kanske koppla på någon av alla de möjligheter som de digitala verktygen ger… för att vinna mer tid med eleverna, låta dem känna att det är på riktigt och att det berör deras verklighet?