Etikettarkiv: Att skapa tid

Nätverksträffalle del 1

Åtvidaberg del 1

Dagens stora inspiration bestod av Nätverk och Workshops på Alléskolan i Åtvidaberg. Ett nätverk som väckte ganska många frågor och funderingar och framförallt bidrog till ny energi och fokus på att arbeta vidare med utveckling. Första insikten, min skola har kommit långt när det gäller pedagogik. Grunden för vår 1-1 satsning låg i att vi ville komma längre och djupare i pedagogiken. Vi såg möjligheterna att utveckla och vidga lärandet med stöd av de digitala nätverken. Min upplevelse är att det är pedagogiska tankar som driver oss att utforska tekniken och hur den kan stötta och hjälpa i hur vi vill utveckla lärandet. Min föreställning var att jag skulle bli frälst och tänka att GAFE är det som är det bästa just nu. Dock blir tanken mer att det vi har är egentligen väldigt bra men att det som är problemet är diskussionerna om PUL och att vi egentligen inte ska/bör använda drive och andra tjänster via Google när vi inte har ett avta eller i varje fall måste använda det än mer med eftertanke. Vart efter kvällen fortskred visar det sig att det finns mycket funktioner i GAFE och att det går att utveckla och anpassa efter sina behov vilket inspirerar och intresserar mig. Dagens andra insikt blir att på vår skola även om vi tycker vi har lång väg kvar så har vi kommit en bra bit mot likvärdighet i vår undervisning. För oss är det naturligt att samplanera och bedöma gemensamt, vi vill otroligt mycket och vi genomför en del av det, men vill, önskar mer och blir frustrerade när vi inte kommer vidare tillräckligt snabbt, för mer likvärdighet inom och mellan ämnen och ämnesövergripande. Det är svårt att hitta balansen mellan att stanna upp då och då och vara nöjd med vägen som vi kommit samtidigt som vi vill att utvecklingen ska fortsätta framåt.

Nr Tre i insikterna: det är naturligt för oss att efterfråga något med samlade bedömningar. Det arbetet påbörjades långt innan datorer och ipads med fysiska portfolio pärmar. De bedömningar jag ger mina elever är framåtsyftande och det ska vara enkelt för eleven att hämta dem för att utveckla sin nästa text eller vad det handlar om. Har de skrivit tre laborationsrapporter vill jag att den feedback de fått av sig själva kamrater och mig ska vara lätt att ta fram samlat så nästa rapport blir ett eller flera steg bättre. Om bedömningen eller den samlade bedömningen finns på en annan plattform tappar vi bort den, det blir krångligare för eleverna att hitta och den blir inte en naturlig del i fortsatta undervisningen Kort feedback på uppgifter om vad som är bra och vad som ska förbättras driver lärandet och elevens utveckling framåt. De största vinsterna jag kan se med GAFE och Ipads eller Chromebooks är att det är stabilt och framförallt Chromebooks är mindre beroende av uppdateringar. Det mesta av arbetet är molnbaserat och blir mindre känsligt för krascher och haverier på det digitala verktyget.

Det lärarna påpekar är att de har ständig koll och kan ge kontinuerlig feedback till eleverna, vilket är bra men en viktig tanke att ha i bakhuvudet är att vi inte får öka antalet uppgifter, det verkar kunna bli en tendens med digitala verktyg. Utan att ge “bedömningsfria” zoner och arbeten där eleverna kan arbeta utan att känna att allt de gör sak bedömas.
Min reflektion blir att oavsett verktyg vi använder så behöver vi fokusera på det som handlar om lärande och vara lyhörda för det som är viktigt. Att det inte får bli en uppgiftsstyrd skola med ständig kontroll utan att det handlar om utbildning och lärande, där kort och konkret formativ bedömning under ett arbete blir ett viktigt verktyg. Med de digitala verktygen ökar möjligheten att variera undervisningen, utnyttja den!!  Glöm inte heller de viktiga diskussionerna och muntliga reflektionerna där vi och eleverna utvecklas och resonerar tillsammans. Glöm inte att vara närvarande lärare och möta eleverna här och nu under lektionerna. använd de digitala verktygen för att förbättra, bredda, fördjupa och förenkla för dig och för eleverna.

Annonser

Att hitta tid

Denna ständiga fråga om tid….. tid är det vi har mest brist på av allt tror jag och tidsbristen eller i alla fall diskussionen om den, tar energi ifrån oss….. Vi vill ha mer tid för våra ämnen och undervisning, vi vill ha mer tid tillsammans för planering och samtal, vi vill ha mer tid för att …. ja, det mesta vill vi ha mer tid till…. Jag känner att lite väl mycket tid försvinner till att diskutera frågan om tid med fokus på tidsbrist.

Vad kan vi göra för att skapa tid? Ibland upplever jag att jag tror att jag skapar tid men att göra något snabbt och lite slarvigt kan istället ge resultatet att jag måste göra om, förbättra eller förändra och tidbesparingen blev istället helt tvärtom. Ett gott förarbete leder till tidsbesparing i slutändan, planeringen håller eller responsen blir mer rätt och ger den effekt vi önskar.

Ett exempel är att arbeta med en bra planering som håller ihop, mål, arbetsuppgifter och bedömning, den tar lite tid och energi att skapa och sy ihop men när arbetet väl är igång sparar det tid, jag kan fokusera på undervisning och målet.  När planeringen och undervisningen  är genomförd handlar det som att bedöma, att lägga lite tid på några bra formuleringar underlättar och sparar tid när jag ska ge feedback och feedforward till eleverna på det de har presterat och lärt.

Att skapa tid för att mötas och samtala sparar tid för vi undviker att det uppstår konflikter på grund av att vi inte hinner prata med varandra eller är för stressade och misstolkar varandra.

Tid är inte enkelt…. men det är i slutändan bara vi själva som kan ansvara för vår tid, vara rädda om den och fördela vår tid och energi. Våga prioritera det som är viktigt, våga sätta punkt och vara nöjd med det som var rimligt.

Det blir mycket lättare att orka och ha tid när vi har duktiga, raka och hjälpsamma  kollegor. I slutändan är vi, var och en ansvariga för oss själva, vår tid och att prioritera för att vi ska må bra.  Lisa Tilling menar att den viktigaste personen i mitt eget liv är mig själv. Mår inte jag bra är jag ingen bra mamma, livskamrat, vän, lärare eller kollega.

Ta hand om dig själv, våga prioritera din tid och var nöjd med resultatet. Det jobbar jag med att bli bättre på.