Etikettarkiv: reflektera

Eko

Artikeln i Folkbladet gav eko till Aftonbladet de önskade en debattartikel. Vi enades om att en modiferad variant av blogginlägget. 5500 ord skulle bli 3500

Så här blev det

Dagens Aftonbladet

Annonser

Vad kan jag? Vad kan jag inte ÄN? 

Mina elever arbetar nu med Algebra i matematik.  Vi har några veckor kvar av kursen.  Idag var det läge att kolla hur långt vi kommit tillsammans och vad varje elev kan och inte kan ÄN. 

Eleverna fick en diagnos som motsvarar det jag förväntar mig att de ska kunna i kursen.  De arbetar med den under den tid de behöver på lektionen.  När de känner sig nöjda får de ut en mall eller ett facit för hur svaren kan se ut.  Utifrån den får de rätta och bedöma sig själva. Varje uppgift på diagnosen är kopplad till ett specifikt krav i algebra exempelvis att kunna förenkla algebraiskauttryck.  De markerar sedan vilka uppgifter de kände de klarade bra och de som de behöver träna lite mera på. 

Avslutningsvis får de jämföra mot detaljerade målen i kursen som jag gett dem. Där finns varje mål ned skrivet ihop med ett enkelt exempel på vad det kan vara för typ av uppgift och förslag på filmer de kan repetera med. 

Diagnosen ger eleverna möjlighet att själva få feedback på vad de behöver fokusera på och öva mera.  Jag som lärare får en utvärdering av hur jag ska lägga upp kommande lektioner.  Finns  det uppgifter få elever fixat? Kanske finns det då delar jag missat eller i varje fall har jag inte nått fram till eleverna så de uppfattat det jag velat de ska lära sig. Då behöver jag tänka om och lägga vikt vid det kommande lektioner.  Jag kan erbjuda smågrupper extra genomgång eller praktiskt arbete runt det som är just deras specifika stötestenar i området. 

Själv rätta sin diagnos för vem och varför? För eleverna,  de får möjlighet att se sina egna styrkor och svagheter och där med äga sitt eget lärande. Responsen blir direkt de slipper vänta på min rättning som ofta dröjer längre och då är det svårare för dem att minnas vad vi gjort och hur de tänkte när de löste en specifik uppgift.  För mig, jag kan lägga fokus på att se vem som behöver hjälp med vad och vad gruppen generellt behöver utveckla.  Visst sparar det en del tid för mig men främst så kommer undervisningen redan nästa lektion vara planerad utifrån vad vi kunde och var vi befann oss just idag. 

Vi jobbar vidare för att lära oss det vi inte kan ÄN. 

Återhämtning eller reflektion…

.. måste det vara en motsats?

Det här inlägget påbörjade jag höstlovet för 2 år sedan….

Läste på Twitter en diskussion om reflektion, några menar att höstlovet är tid för reflektion och återhämtning med någon annan menar att ”hur kan Vi inte reflektera” även under tiden när det inte är lov. Absolut jag är benägen att hålla med vi reflekterar en massa under pågående arbete, men det händer ofta att vi inte hinner tänka tankar klart eller måste avbryta en diskussion med en kollega för att lektioner börjar eller andra saker händer på skolan. Denna vecka har vi på min skola jobbat två dagar (läs höstlovet 2013), tvådagar där vi fick chansen att lära tillsammans och sitta ihop och jobba. Det ger tid för andra slags samtal och att hinna fördjupa sig och jobba klart. Arbetsdagar som ger en annan typ av reflektion.

Lov eller inte, ledig eller inte tanketiden behövs för att utvärdera, samla ihop och tänka framåt helt enkelt tänka nya tankar och tänka klart. Ibland tänker vi tillsammans i diskussioner i arbetsrummet eller på sociala medier ibland själva. Vi pratar idag mycket om att ge eleverna tanketid i klassrummet, men ger vi den till oss själva? Vissa lösningar kommer ju till oss när vi gör något annat.

Reflekterar gör jag ofta men hinner inte alltid till punkt…arbetsdagar under lovet ger en möjlighet att jag kan bearbeta och utvecklas genom samtal med mina kollegor. Höstlov som i år utan styrda arbetsdagar bollar jag en del själv men även reflektion tillsammans med kollegor via sociala medier där vi delar tankar eller något vi sett och läst. Kanske behövs en “paus” för att kreativitet och nya idéer ska hitta fäste? Ett sätt att reflektera är att klä mina tankar i ord genom bloggen. Jag tänker också att jag måste sortera i vilka reflektioner/frågor/problem/idéer jag ska utveckla och ta tag i. Ibland passar det att jag reflekterar med mig själv, ibland i mitt arbetslag, ibland i mitt ämneslag, ibland i helt andra konstellationer av kollegor inom eller utanför skolan. Jag arbetar på en skola med många olika kompetenser det är inte alltid lätt att hitta möten och mötas i samtal men när vi gör det är det väldigt givande och utvecklande.

Ett exempel på att vi behöver tid för att göra annat är att i alla fall för mig kommer många tankar, lösningar eller idéer när jag faktiskt gör något helt annat. Antingen gör jag något eller upplever något som får mig att reflektera och tänka runt ett ”problem” på ett nytt sätt. Eller så är det så att när jag släpper problemet kommer lösningen till mig, exempelvis när jag gick på gymnasiet och läste matematik, om jag fastnade på ett problem och lämnade det för att göra något helt annat exempelvis jogga en tur eller rida kom ofta lösningen till mig.

Vissa menar att vi ska vara lediga under våra lov medan andra menar att när vi är lediga kommer reflektionerna. Jag stänger sällan av helt men ser istället loven som en möjlighet att utveckla det jag upplever är svårt att hinna i vanliga jobb vardagen eller en möjlighet att vrida tanken lite extra, då jag ändå har en större distans. Det gör vårt yrke komplext men ack så roligt och utvecklande. Men låt mig arbeta reflektera och utvecklas under lovet om jag vill och önskar det, jag kanske har större behov av en paus någon annan gång.