Etikettarkiv: sunneautism

Autism kurs Sunne 2014 del 4, reflektioner

Lite sammanfattande reflektioner så här med några dagars perspektiv på kursen. Det var en intensiv och lärorik vecka som gav kunskaper och energi att arbeta vidare. Jag tänker att det är en kurs som lärare skulle behöva få del av eller i varje fall skulle utveckla många av oss om vi fick chansen att gå den oavsett om vi arbetar med elever som har diagnos eller inte. Att arbeta med att förtydliga och lära ut strategier för att kunna klara att utveckla förmågor är något som skulle gynna många elever. Att vi förtydligar och förenklar strukturer och scheman sparar energi för många oavsett diagnos eller inte.  Vi är alla olika och har olika styrkor, förmågor och det som är lite svårare för oss, det som kräver lite mer energi ifrån oss. Vad stjäl energi från dig? Fundera över vad som är viktigt, vad i din vardag förenklar och sparar energi för dig? För mig är det definitivt min digitala kalender och att jag hitta struktur för att använda den som förenklar och besparar mig en massa energi. Vi behöver förtydliga underlätta och visa tydligt vad som är målet med lektionen, dagsplaneringar vad som kommer att hända och annat,  för vissa elever gör det ingen skillnad men heller ingen skada medan för andra kan det spara en massa energi som istället kan läggas på lärandet.

Är det tydligt var jag ska vara vid vilken tid och med vilket material och jag har de hjälpmedel jag behöver för att ta mig dit så är den mesta av energin kvar när jag är på plats för lektionen eller vad det nu kan vara. Jag kan jämföra med mig själv, jag har inget behov av att ta reda på exempelvis var jag ska på en studiedag så länge jag har koll på var jag hittar informationen så kollar jag ett par timmar innan, medan för någon annan är det viktigt att ha koll långt i förväg. Vill du veta vilken mat du får på en konferens? Vill du veta när du får bensträckare, vi är alla olika men att ge så mycket information som möjligt underlättar och besparar personerna-i vårt fall eleverna en massa funderande som de förhoppningsvis kan lägga på det vi lär oss om istället.

Så kan några elever ha vinning av att ha schemat visuellt på tavlan ha det!

Kan några elever vinna på att ha färgade mappar, för att lättare hitta, använd det!

Att kombinera text och bild så ofta som möjligt för att förtydliga gör det.

Lär eleverna strukturer för att läsa, läsa mellan raderna och tolka budskap i texter.

Ingen kommer göra exakt som någon annan utan behöver råd tips och träning för att sedan hitta strukturer och sätt som passar den egna personligheten med de styrkor och svårigheter jag själv har, jag jämför med mig som ryttare, jag kommer aldrig rida exakt som min tränare utan ska med hjälp av henne utveckla mitt eget sätt att rida hon kan bara ge mig tips, råd och visa på strategier som kan fungera.

Det jag bär med mig är skillnaden i elevernas upplevelse av en uppgift när den var anpassad, de fixade den väldigt bra i svårare form men med anpassningar och lite förenklingar var upplevelsen mångt mer positiv. Det handlar om att de ska krävas lagom energi så den positiva känslan behålls och lusten till lärandet inte försvinner.

Kurs om anpassat arbetssätt Sunne 2014 del 2

Idag har eleverna och kursdeltagarna varit på plats, fas två av kursen enligt kursledaren. Kursdeltagarna är på plats och har mycket teori, eleverna är på plats och vi kan arbeta med och utvärdera det upplägg som är planerat till veckan, har möjlighet att förändra det som eventuellt inte fungerar. Vi har med de tre eleverna, jag möter mest, introducerat tema Halloween genom att titta på den korta presentationsfilmen av vad Halloween är, se gårdagens inlägg. Nästa steg var att arbeta med en mindmap som visar hur temat kommer att kopplas till olika uppgifter i skolämnena. Eleverna har även sina personliga scheman och arbetsbeskrivningar anpassat för var och en av dem på sina platser.

Arbetet idag handlade främst om svenska och att skriva en historia eller en novell, då det är tema Halloween fokuserade vi på spökhistorier. Vi pratade om hur en historia är uppbyggd med en inledning, en händelse -konflikt och en avslutning. Eleverna fick sen med hjälp av lite olika stöd skriva sin egen spökhistoria. Fokus var att arbeta med skriftspråket och ha utgångspunkt i hur vi kan hjälpa varandra. Att ge eleverna verktyg för att skapa och utveckla egna texter. Olika idéer hur man kan komma igång med skrivandet. Arbeta med mall, vad innehåller en inledning, vad innehåller en huvuddel-händelse i historian och hur avslutar man den. Ett annat sätt är att få fortsätta på någons inledning och utifrån det skapa sin historia eller novell. Ett sätt är att arbeta utifrån bilder och använda dem som stöd i att skriva och berätta en historia.

Jag har arbetat lite med matte och problemlösning utifrån att använda en mall över fyra-fält, hur kan jag lösa ett matteproblem, rita, gissa/testa, formel/räknesätt eller mönster. För att tydliggöra att det finns olika metoder och träna förmågan att reflektera över vilken metod som passar bäst till vilken uppgift.

Dagens påminnelse, alla människor vi möter gör så gott de kan utifrån vad de vet, de har upplevt och sina förutsättningar. Det gäller oss alla. Det gäller elever i skolan och människor vi möter i andra sammanhang. Vi strävar alltid efter att anpassa oss men stress från olika håll gör det ibland svårare. Förändringar otrygghet och nya miljöer kan vara stressande och göra oss alla mer oflexibla. En person med en diagnos har i de lägena då ofta svårare att behålla kontrollen över sina känslor eller själva dämpa dem. Vilket kan vara svårt hos oss alla när vi har stresspåslag från många håll på en gång. Det vi kan förändra är miljö, struktur och bemötande för att underlätta för eleverna att lyckas i skolan. Ansvaret för dessa anpassningar ligger alltid hos oss pedagoger.